ΗΜΕΡΙΔΑ: “ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠAΡΑΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το ΕΕΠ στα πλαίσια της ανάλυσης του Ναυτιλιακού Τομέα και των επαγγελμάτων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με αυτόν, οργανώνει  την ενημερωτική δράση που αφορά την ανάλυση των ευκαιριών απασχόλησης και επαγγελματικής ενασχόλησης για νέους και νέες που θέλουν να ενημερωθούν για τον κλάδο της Ναυτιλίας συνολικά.
Ο κλάδος της ναυτιλίας (ναυτιλία και παραναυτιλιακός τομέας) είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την χώρα, συνεισφέροντας άμεσα και έμμεσα περίπου 10% του εθνικού ΑΕΠ.
Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν όλες οι επαγγελματικές κατηγορίες που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την ναυτιλία και θα παρουσιαστούν συμπεράσματα Μελετών για την συμβολή κάθε ναυτιλιακού υπο-κλάδου στο εθνικό ΑΕΠ.
Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για όλα τα επαγγέλματα που συνθέτουν το cluster της ναυτιλίας, μέσα από τοποθετήσεις στελεχών και φορέων της Ναυτιλίας.
Επίσης, θα παρουσιαστεί η σχέση προσόντων και επαγγελματικής πιστοποίησης που αφορά τον ναυτιλιακό Τομέα και τα επαγγέλματα που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με αυτόν.
Η εκδήλωση αποκτά ιδιαίτερο χαρακτήρα αφού πραγματοποιείται στον Πειραιά, ο οποίος επηρεάζεται άμεσα από τις εξελίξεις στον ναυτιλιακό Τομέα και η πλειοψηφία των επιχειρήσεών του βασίζεται άμεσα ή έμμεσα στον ευρύτερο κλάδο της Ναυτιλίας

 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ