ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

“Τήν μέν κατά θάλατταν αρχήν, γένεσιν είναι δημοκρατίας…”

Η συμβολή του αρχαίου Πειραιά στη διαμόρφωση του Αθηναϊκού κράτους.
Θεματική ξενάγηση  στο Αρχαιολογικό  Μουσείο Πειραιά  από την αρχαιολόγο Ανδρομάχη  Καπετανοπούλου.

Ώρες ξεναγήσεων 

10.00 π.μ.: την ξενάγηση θα παρακολουθήσουν και τα μέλη του Σωματείου Διόνυσος  και
12:00 π.μ.: επανάληψη της  θεματικής ξενάγησης

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ