2η ΓΙΟΡΤΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ [∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ “ΓΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ”]

Με τη συμμετοχή συλλόγων από όλη την Ελλάδα.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ