ΑΚΥΡΩΣΗ_ΗΜΕΡΙΔΑ: “ΕΝΑΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ”

Ανακοίνωση: Η Ημερίδα ακυρώνεται λόγω έκτακτων συνθηκών.

Η ημερίδα και οι παράλληλες εκδηλώσεις  εντάσσονται στον εορτασμό του  «2018 – Ευρωπαϊκό ΈτοςΠολιτιστικής Κληρονομιάς» και υλοποιούνται στο πλαίσιο του φεστιβάλ “ΗΜΕΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2018” του Δήμου Πειραιά.

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Εργαστήριο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Πολιτικών και Προγραμμάτων Ανάπτυξης (Development LAB), σε συνεργασία με το Δίκτυο Νήσων Ενάλιων Διαδρομών («ΕΝΑΛΙΟΝ») και με την υποστήριξη του Europe Direct Πειραιώς και Νήσων Αττικής, διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα με τίτλο «ΕΝΑΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ».

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη της σημασίας της ενάλιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς στην Ελλάδα, με έμφαση την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις ενάλιες αρχαιότητες και ναυάγια που βρίσκονται στους δήμους μέλη του Δικτύου (Σκύρος, Ψαρά, Νίσυρος, Ελαφόνησος, Κύθηρα, Οινούσσες, Μεγίστη και Κέα), ενώ παράλληλα θα αναπτυχθεί επιστημονικός διάλογος για τις προσεγγίσεις στο σχεδιασμό βιώσιμων ενάλιων πολιτιστικών διαδρομών για την τουριστική ανάπτυξη των περιοχών, τη θαλάσσια χωροταξία και τις οικονομικές πτυχές υπό το πρίσμα της αειφορίας και τέλος τις χρηματοδοτικές δυνατότητες μέσα από τα προγράμματα της ΕΕ (ΕΣΠΑ 2014-2020, Πρ. Εδαφικής Συνεργασίας, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες κα) στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την προώθηση της Γαλάζιας Οικονομίας.

Τουρισμός, Αναψυχή/ Διασκέδαση, Περιβαλλοντική Προστασία, Κοινωνικός Αντίκτυπος, Αξιόπιστα «ενάλια» δεδομένα (data) είναι ορισμένα από τα πεδία που θα συζητηθούν, ως δομικά στοιχεία των συνεργιών που δύναται να αναπτυχθούν γύρω από την αξιοποίηση της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα.

Αξιοποιώντας το παράδειγμα των μελών του Δικτύου «Ενάλιον», θα γίνει παρουσίαση του ιστορικού και πολιτιστικού υποβάθρου των ενάλιων προορισμών, η λειτουργική διασύνδεση με την ιστορία των νησιών και θα αναδειχθεί το αποτύπωμα της σχέσης και αλληλεπίδρασης ανθρώπου-φύσης-τόπου. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη της μοναδικότητας του ενάλιου πλούτου στην Ελλάδα, ενώ σκοπός της εκδήλωσης είναι η ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ επιχειρήσεων, Δήμων και ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας για την ανάπτυξη δικτυώσεων για την ολοκληρωμένη διαχείριση και εδαφική ανάπτυξη των περιοχών. Στο πλαίσιο της ημερίδας, θα προβληθεί οπτικοακουστικό υλικό από τις υποβρύχιες λήψεις επιλεγμένων ενάλιων αρχαιοτήτων, ενώ παράλληλα θα οργανωθεί έκθεση φωτογραφικού υλικού.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ