ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ HΕΤΙΩΝΕΙΑ ΠΥΛΗ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Ημέρες Θάλασσας», διοργανώνει ξενάγηση στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ηετιώνειας και ανοίγει την πύλη της για το κοινό.

Η Ηετιώνεια Πύλη είναι ο μεγαλύτερος αρχαιολογικός χώρος της πειραϊκής ακτής, με έκταση περίπου 20 στρέμματα. Βρίσκεται στα δυτικά του κεντρικού λιμανιού, το οποίο προστάτευε στην αρχαιότητα. Η σημασία της είναι διττή, όχι μόνο επειδή ήταν ο προμαχώνας του λιμανιού και μία από τις δύο εισόδους του τειχισμένου Πειραιά (η δεύτερη ήταν στις Αστικές Πύλες), αλλά και γιατί μπορεί κανείς να «διαβάσει» σε αυτήν τις οχυρωματικές τεχνικές που αναπτύχθηκαν από τον 5ο ως τον 3ο αι. π.Χ.

«Χηλή γαρ έστι του Πειραιώς η Ηετίωνεια και παρ’ αυτήν ευθύς ο είσπλους έστιν» Θουκυδίδης Η΄ 90

(γιατί η Ηετιώνεια είναι μώλος του Πειραιά και δίπλα της είναι ίσια η είσοδος των πλοίων) . 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ