Προφίλ

Ημερομηνία εγγραφής: 28 Ιουλ 2021

Σχετικά με

Airport codes are for giving a distinctive identity to an airport. When it comes to Malpensa Airport, you can find two different codes – IATA and ICAO codes. If you want to know about the Malpensa Airport ICAO Code And IATA Code then you can connect us.

airfleetrating

Περισσότερες ενέργειες