Προφίλ
Ημερομηνία εγγραφής: 17 Νοε 2021
Σχετικά με

Another way to add a featured post in your sidebar is by using the menu. This option is considered a bit indirect but offers you the ability to add and handle featured posts more easily. You can create a separate navigation menu in the sidebar and start showcasing your featured post. Read More Related Articles:- WordPress Testimonial Plugins

David Peter
Περισσότερες ενέργειες