Προφίλ
Ημερομηνία εγγραφής: 22 Ιουλ 2021
Σχετικά με

RoHS is a directive that provides guidelines to eliminate the use of hazardous substances in the electrical and electronic manufacturing processes. Some of the hazardous substances are Lead, Mercury, Cadmium, Hexavalent Chromium, Polybrominated Biphenyls (PBB), Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE), etc. rohs certification


j
jobinwason
Περισσότερες ενέργειες