Προφίλ

Ημερομηνία εγγραφής: 18 Οκτ 2021

Σχετικά με

Pth 30 Tablet is used to treat high calcium levels in the blood and hyperparathyroidism. It works by controlling the levels of parathyroid hormone (PTH), calcium and phosphorus in your body.

medi seller

Περισσότερες ενέργειες