Προφίλ

Ημερομηνία εγγραφής: 11 Σεπ 2021

Σχετικά με

SA 8000 is a social accountability management system standard that helps an organization to apply and develop socially accountable practices in the workplace. SA 8000 Certification in Hong Kong | Social accountability | Focused on employee welfare | covers legal requirements | Contact:enquiry@iascertification.com. Call @ +6531591803

R
Raj kumar

Raj kumar

Περισσότερες ενέργειες