2η ΓΙΟΡΤΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ & ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ)

Τραγούδια και χοροί της θάλασσας με συμμετοχή από άλλους τοπικούς συλλόγους.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ